fbpx

ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน​ ใช้สิทธิ์จังหวัดตัวเองได้

ศบศ. ขยายมาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน-กำลังใจ” เสนอโดย ททท. ยาวถึงมีนาคม ปี 2564

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 4/2563 ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันและมาตรการกำลังใจ เสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดังนี้

(1) อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

(2) อนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้

(3) อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และ

(4) อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่
https://www.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/

ที่มา:https://www.prachachat.net/politics/news-533546

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน​ ใช้สิทธิ์จังหวัดตัวเองได้